Ökotoxikológiai vizsgálatok felszíni, felszín alatti vizekből, szennyvizekből, kommunális és veszélyes hulladékokból.

Édesvízi alga növekedésgátlási tesztje egysejtű zöldalgafajokkal (Scenedesmus Subspicatus és Selenastrum Capricornutum).

Csíranövénx-teszt fehér mustármaggal (Sinapis Alba).
A mobilitásgátlás meghatározása Daphnia magna Strauson (Cladocera, Crustacea).
Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása Brachydanio Rerio és Poecilia Reticulata felhasználásával.

Hidrobiológiai vizsgálatok felszíni álló és áramlóvizekből, szennyvizekből
-felszíni vizek szaprobitásának meghatározása.
-mikroszkópikus biológiai vizsgálatok
-fitoplankton kvalitativ és kvantitativ vizsgálata
-zooplankton (kereksférgek, ágascsapú és evezőlábú rákok) kvalitativ és kvantitativ  vizsgálata.

Szennyvizek mikroszkópikus biológiai viszgálata.