BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.
Cégünk a mintavételezés, a helyszíni mérések, a laboratóriumi vizsgálatok és azok eredményeinek értékelése, szaktanácsadás, valamint környezeti kárfelmérés és kármentesítés tekintetében egyedülálló helyet foglal el a hazai és nemzetközi piacon.
Társaságunk 1995. október 18-án alakult, és az 1116 Budapest, Fehérvári út 144. alatt működik. A kémiai laboratórium működésén túlmenően 2007. június 1-vel megkezdte működését az Orvosdiagnosztikai laboratórium is. A cég 100%-os magyar tulajdonban lévő, közepes vállalkozás.
Legfőbb tevékenységeinket 2007. februárjától akkreditáltan végezzük, amikor a német akkreditáló szervezet ismerte el szakmai munkánkat. Ezt követően 2011-től a hazai akkreditáló szervezet, 2015-ben a hazai akkreditáló hatóság az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány szabvány szerint akkreditálta munkánkat.
Tevékenységünk középpontjában a vevő áll. Elkötelezettségünket a
Minőségpolitikai nyilatkozatunkban is megfogalmaztuk. Meglévő tevékenységeinken túl törekszünk új szolgáltatási területek kifejlesztésére, hogy megfelelhessünk az állandóan változó, bővülő piaci elvárásoknak. Ezt tükrözi a számos módszerfejlesztés, valamint kutatási tevékenység. Ezek mindig a korábban járatlan területekre koncentrálnak, mint például biopeszticid alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, növényi eredetű termékek származási helyének pontos megállapítása.
Részt veszünk hazai és nemzetközi kárfelmérésben és a károk felszámolásában. Sikeres projekt volt például a hazai vörösiszap-katasztrófa veszélyhelyzetének minimalizálása, a román partokra vontatott hulladékszállító hajóban tárolt veszélyes hulladékok mentesítése.

A szakmai megbízhatóságunk és színvonalunk bizonyítéka néhány olyan kitüntetés, melyet Bálint Mária az elmúlt években kapott. Ezek mindegyike nagy jelentőségű, a hazai környezetvédelem szempontjából kiemelkedő munkát takar.

Ipar Műszaki fejlesztéséért 2000
Miniszteri elismerő oklevél 2011 (Vörösiszap-katasztrófa elhárítása)
A környezet védelméért 2012
Környezetünkért 2012

Tevékenységeink területei

Környezetvédelmi minták (vizek, talajok, hulladékok, levegők stb.) mintavétele, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatai, szaktanácsadás;

Élelmiszer- és takarmány minták mintavétele, laboratóriumi vizsgálatai, szaktanácsadás;

Gyógyszer-alapanyagok és vegyi anyagok laboratóriumi vizsgálatai, szaktanácsadás;

Különböző fogyasztási cikkek mintavétele, laboratóriumi vizsgálatai, szaktanácsadás;

Szaktanácsadás gyártói technológiák, kárfelmérések, kármentesítések vonatkozásában;

Közép- és felsőfokú oktatásban való részvétel a hallgatók gyakorlati és elméleti képzésével;

Kutatás, módszerfejlesztés;

Jogszabály kiadás és véleményezés;

Szabvány felülvizsgálat.

Mindezen tevékenységünkhöz megfelelő működési feltételrendszerrel rendelkezünk

Rendelkezünk a feladatok ellátására alkalmas irányító és műszaki végrehajtó személyzettel.

Minőségirányítási, valamint tanúsított rendszereket tartunk fenn a vevői megelégedettség,

valamint a jogszabályi előírások kielégítésére.

A Laboratórium az akkreditált státusz mellett tanúsított rendszereket is működtet. Ezek:

        MSZ EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, AQAP 2110:2016, MSZ EN ISO 14001:2015 számú szabványok szerinti rendszerek.

Ugyanakkor 2017. januári keltezéssel megszereztük a NATO beszállítói címet is teljes tevékenységünkre.