EMISSZIÓ
füstgáz mérés (CO, NOX, SO2, CO2, O2, TOC, CH4, NMCH)
szilárd anyaf, PM10, PM2.5, PM1, fémek
BTEX, szénhidrogének, észterek, alkoholok, aldehidek, glikolok, ketonok, izocianátok, ftalátok, stb.
dioxinok és furánok, PAH, PCB
sósav, kénsav, salétromsav
ammónia
klór, bróm, freonok, foszgén, stb.

LÉGSZENNYEZETTSÉG (immisszió)
CO, NOX, SO2, O3, Metán/NMCH
összes szálló por (TSPM), PM10, PM2.5, PM1
porok fém- és szerves mikroszennyezőtartalma
dioxinok és furánok, PAH, PCB
BTEX, szénhidrogének, észterek, alkoholok, aldehidek, glikolok, ketonok, stb.
Cl2, H2S, HCl, HF, O3, NH3, NOX, SO2, stb.
hulladéklerakók depóniagáz vizsgálata
CO, CO2, O2, H2S, Metán/NMCH

SZEMÉLYI EXPOZÍCIÓ / MUNKAHELYI LÉGTÉRMÉSÉREK
CO, NOX, SO2, O3, Metán/NMCH, H2S, CO, O2, LEL
totál- és respirábilis por, fémek
BTEX, szénhidrogének, észterek, alkoholok, aldehidek, glikolok, ketonok, stb.
Cl2, H2S, HCl, HF, O3, NH3, NOX, SO2, stb.
munkahelyi klíma és megvilágítás mérések