pH, vezetőképesség, hőmérséklet, oldott oxigén
zavarosságr
KOI(p), KOI(k)
ammónia-ammónium-ion
nátrium-egyenérték (%)
foszfor, króm (VI.)
szulfid, szulfit, szulfát
nitrát, nitrit, fluorid, foszfát
hidrogénkarbonát, karbonát, lúgosság, keménység
fenolok (fenol index)
cianid, tiocianát
fémek, toxikus fémek
SZOE, kátrány
AOX
DOC, TOC
arzén(III), arzén(V)
vas(II), vas(III)
szelenit, Szelenát
jód, jodid, jodát
klorid, klorit, klorát, perklorát
bróm, bromid, bromát
gyógyszerek
gyógyszer-intermedierek
hormonok
toxicitási tesztek: hal, Daphnia, alga, csíranövény
azbeszt

TPH C5-C40
BTEX
VOCL
klórozott aromás szénhidrogének
PAH
fenol GC-MS
klórfenolok, klórnaftalinok
PCB
dioxinok és furánok
polibrómozott bifenielk
polibrómozott bifenil éterek
peszticidek
anilin, hidrazin, EDTA
vízzel nem elegyedő szerves oldószerek
alkoholok
tetrahidro furán, tetrahidro tiofén
nitroaromások
klóranilinek
ftalátok
műanyaglágyítók
szerves ón vegyületek
szerves higany vegyületek
oktil-nonil fenolok
robbanószer maradványok